Home »

 
 

Dekalog zasad bezpieczeństwa.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022, OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA.

 

  1. Tylko 1 rodzic odprowadza/odbiera w maseczce swoje dziecko do i ze Szkoły Muzycznej I st. w Dynowie.
  2. Prosimy o punktualne przychodzenie ( max. 5 minut przed początkiem/końcem lekcji)
  3. Obowiązkowo dezynfekujemy ręce w dyspenserze na korytarzu
  4. Odpowiedzialnie zgłaszamy swe samopoczucie i ewentualne zagrożenia
  5. Osoby obce i towarzyszące mają zakaz wstępu do Szkoły.
  6. Uczniowie nie przesiadują na korytarzach (w wyjątkowych wypadkach w maseczce lub przyłbicy) nie biegają , nie grają w piłkę
  7. Często myjemy ręce
  8. Do Sali teoretycznej wpuszczani jesteśmy po uprzednim zmierzeniu temperatury i w maseczce .
  9. Każdy uczeń na zajęciach teoretycznych siedzi w oddzielnej ławeczce, zachowujemy bezpieczne odległości na wszystkich zajęciach
  10. Sale są wietrzone po każdej lekcji teorii jak i instrumentu.

 

 

 

Dr Jerzy Kołodziej

Dyrektor SM I st. w Dynowie