Home »

 
 

Monika Witalec

 

Zadania dla uczniów klasy II cyklu 6 pobierz

Zadania dla uczniów klasy III cyklu 6 pobierz

Zadania dla uczniów klasy II cyklu 4 pobierz

Zadania dla uczniów klasy I cyklu 4 pobierz

Zadania dla uczniów klasy I cyklu 6 pobierz

Materiał dla Uczniów 23.03.2020r.

Klasa III cykl 6 p

Klasa II cykl 4 p

Klasa I cykl 4 p

Klasa II cykl 6 p

Klasa I cykl 6 p

Materiał dla Uczniów 02.04.2020r.

klasa I cykl 4

Podpisz interwały kl. 1-4

klasa II cykl 4

przewroty interwałów

Gama C- dur

klasa I cykl 6

klasa II cykl 6

Interwały kl. 2-6

klasa III cykl 6

Materiał dla Uczniów 02.04.2020r.

klasa 1-6 Dynow 16.04

Powitalny koncert

klasa 2-6 Dynow 16.04.

Polka-Fasolka

klasa 3-6 Dynow 16.04.

klasa 1-4 Dynow 16.04.

Polka-Fasolka

klasa 2-4 Dynow 16.04.

Ćwiczenie_jednogłosowe

Materiał dla Uczniów 24.04.2020r.

Dynow 24.04. kl. 1-6 Dynow 24.04. kl. 2-6 pobierz

Dynow 24.04. kl.3-6 pobierz

Dynow 24.04.kl.1-4 pobierz

Dynow 24.04. kl.2-4 pobierz

Materiał dla Uczniów 30.04.2020r.

Dynow 30.04.kl.1-6 pobierz

Dynow 30.04.kl.2-6 pobierz

Pracowite nutki kl.2-6 pobierz

Materiał dla Uczniów 05.05.2020r.

Dynow 05.05.kl.2-6

Temat rytmiczny KLASA 2 C

Dynow 05.05.kl. 3 -6

Temat rytmiczny klasa 3 c.6 pobierz

Dynow 05.05. kl.1-4 pobierz

Temat rytmiczny dla klasy 1 cykl 4 pobierz

krzyzowka muz. pobierz

Materiał dla Uczniów 12.05.2020r.

Do re do..(1) pobierz

Dynow 11.05. kl 1-6 pobierz

Dynow 11.05. kl 2-6 pobierz

Dynow 11.05. kl.3-6 pobierz

Dynow 11.05. kl.1-4 pobierz

Dynow 11.05. kl.2-4 pobierz